Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Reusable Foldable Grocery Bag

Reusable Foldable Grocery Bag

Introducing the most portable and convenient reusable grocery bag from Boba Tribe! It’s the perfect companion for your next grocery trip or boba tea run. 🏃

Its compact design allows you to easily store it in your car, handbag or backpack. After all, you never know when you might walk past a grocery store that has all your favourite snacks on sale - and now you have the perfect grocery bag to hold your haul! 🫶

Don’t be fooled by its petite looking design, this grocery bag can fit a huuuuge amount of items and holds up to 15kg! 😱

:white_check_mark: Compact design that easily folds & unfolds in seconds.

:white_check_mark: Large capacity & holds up to 15kg (33 lbs)

:white_check_mark: Fully adjustable handles - perfect as a shoulder bag 

:white_check_mark: Made of lightweight, strong, durable & waterproof material.

:white_check_mark: Perfect for boba runs, groceries, picnics, beach days & laundry

Shipping is a flat rate of $19.95 Australia-Wide with free shipping if your order is over $400. Learn more about shipping here.

Xem toàn bộ chi tiết
  • Giao hàng miễn phí cho các đơn hàng trên $400

    Vận chuyển sẽ được chuyển thẳng đến cửa của bạn và sẽ được chuyển vào ngày hôm sau qua Bưu điện Úc hoặc một trong những công ty chuyển phát nhanh đối tác khác của chúng tôi.

  • Tại sao thêm Trà sữa trân châu vào cửa hàng của bạn?

    Trà sữa trân châu là một ngành công nghiệp đang phát triển và bắt đầu trở thành một loại đồ uống chủ đạo. Thêm bộ dụng cụ trong cửa hàng hoặc thêm trà sữa trân châu vào thực đơn của bạn sẽ giúp bạn giữ được thương hiệu và sản phẩm hiện đại!