Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Boba Milk Tea Keyring

Boba Milk Tea Keyring

Satisfy your boba cravings on the go with our stylish Boba Milk Tea Keyring from Boba Tribe! Made with high-quality materials, this keyring is the perfect accessory for any boba lover. 💖

Its intricate design accurately captures the essence of a boba milk tea cup, complete with bubbles and a straw. 🧋

Limited edition and exclusive, this keyring is the perfect gift for friends, family, or even yourself. Order now and add a touch of boba sweetness to your everyday routine! 👏

:white_check_mark:  Limited edition only

:white_check_mark:  Attach it to your bag, backpack, keys or wallet

:white_check_mark:  Showcase your love for bubble tea 

Shipping is a flat rate of $19.95 Australia-Wide with free shipping if your order is over $400. Learn more about shipping here.

Xem toàn bộ chi tiết
  • Giao hàng miễn phí cho các đơn hàng trên $400

    Vận chuyển sẽ được chuyển thẳng đến cửa của bạn và sẽ được chuyển vào ngày hôm sau qua Bưu điện Úc hoặc một trong những công ty chuyển phát nhanh đối tác khác của chúng tôi.

  • Tại sao thêm Trà sữa trân châu vào cửa hàng của bạn?

    Trà sữa trân châu là một ngành công nghiệp đang phát triển và bắt đầu trở thành một loại đồ uống chủ đạo. Thêm bộ dụng cụ trong cửa hàng hoặc thêm trà sữa trân châu vào thực đơn của bạn sẽ giúp bạn giữ được thương hiệu và sản phẩm hiện đại!