Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Boba Milk Tea Airpods Case

Boba Milk Tea Airpods Case

Stay stylish and organised with our Boba Tea AirPod case from Boba Tribe! 💖

This unique case is designed to keep your AirPods safe and secure, while also adding a pop of personality to your daily routine.  👏

Made with high-quality materials, this case features a fun and vibrant Boba Tea design that's perfect for anyone who loves bubble tea. Keep your Airpods within reach at all times and show off your love for Boba Tea with this one-of-a-kind case. 🧋

:white_check_mark:  Limited edition only

:white_check_mark:  Keep your AirPods safe and secure 

:white_check_mark:  Showcase your love for bubble tea

Shipping is a flat rate of $19.95 Australia-Wide with free shipping if your order is over $400. Learn more about shipping here.

Xem toàn bộ chi tiết
  • Giao hàng miễn phí cho các đơn hàng trên $400

    Vận chuyển sẽ được chuyển thẳng đến cửa của bạn và sẽ được chuyển vào ngày hôm sau qua Bưu điện Úc hoặc một trong những công ty chuyển phát nhanh đối tác khác của chúng tôi.

  • Tại sao thêm Trà sữa trân châu vào cửa hàng của bạn?

    Trà sữa trân châu là một ngành công nghiệp đang phát triển và bắt đầu trở thành một loại đồ uống chủ đạo. Thêm bộ dụng cụ trong cửa hàng hoặc thêm trà sữa trân châu vào thực đơn của bạn sẽ giúp bạn giữ được thương hiệu và sản phẩm hiện đại!